De riktiga bröderna Daltons

Det finns gott om äventyrare i Västerns brokliga historia. De flesta av de emigranter som strömmade mot den Nya värden var fattiga, hederliga personer, med det var också många som tog båten från Hamburg, Liverpool, le Havre eller Neapel för att slippa undan sina respektive länders polismyndigheter. Västern var oändligt stor. Det var svårt att uppehålla lag och ordning där. Banditerna kunde ofta härja i lugn och ro.

Man brukade säga att det bara fanns en lag: revolverns. Otaliga brott begicks, och många brottslingar fick en tvivelaktig berömmelse. Det var William Quantrell, Joachim Murietta, bröderna Younger, Jesse och Frank James, bröderna Cole. Det var också kvinnliga banditer som Pearl Hart och Bella Star.

Bland de mer kända "västern-skurkarna" var bröderna Dalton.

Frank Dalton, den äldsta, började sin bana med att arbeta för den beryktade domaren Isaac Parker i Fort Smith i Arkansas. Han blev hästtjuv och ledare för ett band bankrånare. Han dog i en revolverstrid nära Fort Smith den 27 november 1887, endast 28 år gammal.

Robert (Bob) Dalton föddes 1868 och tog över ledningen av bandet vid äldste broderns död. Tidigare hade han varit vice sheriff i Fort Smith och därefter polischef i Osage. Bob var den bäste skytten i bandet och ansågs vara otroligt kallblodig. Under år 1891 plundrade han ett stort antal gårdar i Kansas. han blev till sist skjuten i Coffeyville i Kansas, efter att vid ett bankrån ha dödat Lucius Baldwin och George Cubine och sårat kassören Ayres. Han var säkert också ansvarig för Charles Browns död, men det kunde inte bevisas.

Grattam Dalton föddes 1864. Han var liten till växten och hade en missbildad skuldra. En tid arbetade han för en domstol. Han var vice sheriff i Fort Smith innan han slog sig ihop med sin bror Bob, som var bosatt i Kalifornien. Den 6 februari deltog han i tåg överfallet på Central Pacificbanan i Alila. Han häktades men lyckades fly från fängelset i Visalia den 28 september. Han dog i Coffeyville samtidigt med brodern Bob, 24 år gammal.

Emmett Dalton den yngste av bröderna, föddes år 1871. När han var liten, var brodern Bob hans stora ideal. När han blev 18 år började han arbeta tillsammans med brodern som vice sheriff. Somliga påstår att han var med i bandet under många år och att han deltog i tåg överfallet vid Adari i Oklahoma. Man vet med säkerhet att han var i Coffeyville den 5 oktober 1898, när Daltons band med hjälp av Bill Powers och Dick Broadwell rånade två banker.

Men folket i Coffyville gjorde intensivt motstånd. Striden slutade med att Daltons band tillintetgjordes.

Bob och Grat sköts ner, liksom de två medbrottslingarna. Emmett blev allvarligt skadad, men ville hjälpa sin bror Bob. Han fick ytterligare en mängd kulor och hagel i sig. Han togs om hand, fick vård, och klarade sig. Han dömdes till livstids fängelse. 1907 frigavs han för gott uppförande. Han gav då sig iväg till Kalifornien, där han senare kom att syssla med fastighetsaffärer.

Emmett Dalton dog den 13 juli 1917. Han var då en uppskattad och respekterad medborgare och en flitig kyrkobesökare.

MCK Dalton har ett tillstånd sedan 1994 att i klubben använda seriefigurerna.

Vi har även hedersmedlemmar ur familjerna Dalton.