Omstart!!

Post date: 2017-dec-08 08:37:08

Klubbens gamla webplats blev tyvärr hackad av onda krafter från öst. Huvudorsaken till det var helt enkelt slarv med underhållet. Ansvarige hade helt enkelt inte tagit sig tid till att uppdatera den underliggande programvaran.

För att slippa det i framtiden så har vi valt att istället lägga över allt på Google Sites istället. Den primära kanalen för att sprida information är annars via vår Facebooksida som man hittar på https://www.facebook.com/daltonmck/ (eller @daltonmck om man använder appen).